Utwardzacz H1 i H2

Utwardzacze H1 i H2 do farb tampo i sitodrukowych Marabu.

 

Pobierz ulotkę produktu: Pobierz ulotkę produktu jako plik PDF

1. Właściwości

Utwardzacz H1 i H2Utwardzacze H1 i H2 są przeznaczone do farb tampo i sitodrukowych Marabu. Dodanie utwardzacza jest konieczne dla farby 2-komponentowej TPU, co poprawia odporność i przyczepność farby do podłoża. W zależności od utwardzacza zmienia się szybkość utwardzania i jednocześnie max. długość pracy z daną farbą:

  • H1 - zwykły utwardzacz - czas utwardzania ok 48h / czas pracy max 7-8h
  • H2 - szybki utwardzacz - czas utwardzania ok 18h / czas pracy max 3-4h

2. Dozowanie

Do farby TPU - 25%, natomiast do innych farb w zależności od ich charakterystyki. Utwardzacza powinno się dodać bezpośrednio przed drukowaniem. Po drukowaniu nie zużyta farba wymieszana z utwardzaczem nie nadaje się do ponownego użycia.

3. Zastosowanie

W zależności od rodzaju farby - do podłoży trudnych, nie reagujących z rozcieńczalnikiem i farbą.

4. Bezpieczeństwo

Utwardzacze H1 i H2 posiadają aktualną kartę bezpieczeństwa wg norm EG 91/155 i aktualną kartę charakterystyki substancji chemicznej wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, pozycja 1171). Temperatura zapłonu wynosi 310C, temp. samozapłonu wynosi 4200C, dlatego produkt ten posiada klasę bezpieczeństwa pożarowego B.