Farba Maraprop PP

Farba do tampondruku i sitodruku 1 komponentowa, szybkoschnąca o satynowym połysku, dobrym kryciu i wysokiej elastyczności.

Pobierz ulotkę produktu: Pobierz ulotkę produktu jako plik PDF

1. Zastosowanie

Obrazek farba PPFarba PP jest doskonałą farbą do druku na polipropylenie (PP) wstępnie przygotowanym i nieprzygotowanym.

Powierzchnia polipropylenu może być wstępnie przygotowana na przykład płomieniowo lub Coroną. Podczas zadruku polipropylenu dobrze jest zastosować również aktywator powierzchni - Primer P2 w celu polepszenia przyczepności. Dużo przedmiotów z polipropylenu po wyjęciu z formy są pokryte warstwą oleistego płynu, która może pogorszyć przyczepność farby. W takim przypadku trzeba te przedmioty dodatkowo oczyścić przed zadrukiem. Wszystkie podane wyżej materiały mogą zawierać różne inne domieszki, najlepiej więc byłoby wykonać próbę przyczepności na pojedynczych egzemplarzach przed zadrukiem całej partii.

2. Przekrój stosowania

Farba PP jest doskonała do dekoracji na przykład obudów AGD, pojemników kosmetycznych, strzykawek itd. Posiada dobrą przyczepność na wielu nieprzygotowywanych wcześniej materiałach.

3. Charakterytyka

Schnięcie

Przy temperaturze 20oC ok 2-3 min., natomiast przy 30oC ok 30-40 sekund. Czas schnięcia zależy również od głębokości kliszy, warunków schnięcia oraz użytych dodatków.

Odporność na blaknięcie

W farbie PP są użyte tylko pigmenty o wysokiej odporności na blaknięcie. Odporność ta maleje wraz ze wzrostem grubości nakładanej farby oraz wzrostem dodatku białej farby lub pasty.

Odporność na tarcie

Po odpowiednim zadrukowaniu i schnięciu farba posiada dużą odporność na ścieranie, zdrapywanie itp., rozpuszczalniki oraz wysoką elastyczność.

4. Kolory

Paleta kolorów TP.

Wszystkie kolory można ze sobą mieszać, w programie MCM dostępne są gotowe receptury mieszania w systemie HKS, RAL i Marabu System 21.

Kolory metaliczne otrzymujemy poprzez wymieszanie laku bezbarwnego PP 902 z odpowiednimi proszkami:

 • S 181 - aluminium
 • S 184 - stare złoto (ciemne)
 • S 186 - miedź
 • S 190 - aluminium o specjalnej odporności na ścieranie

Biała kryjąca - PP 170

Najlepszą przyczepność uzyskuje się przy naprężeniu powierzchniowym minimum 42 mN/m - przy druku farbą białą duża pigmentacja może zmniejszyć jej przyczepność do podłoża - więc czasami trzeba podłoże wstępnie przygotować.

Każdy przygotowany kolor musi być wykorzystany w ciągu 8 godzin i nie może być dłużej składowany.

5. Dodatki

 • Rozcieńczalniki: PPTPV
 • Opóźniacz: SV 1
 • Produkty matujące: MP - proszek matujący (3-5%)
 • Pasta antystatyczna: AP
 • Primer: P2
 • Czyszczenie: UR 3
 • Modyfikator druku: EX - max 1%

Aby uzyskać optymalną konsystencję farby należy do niej dodać 20-25% rozcieńczalnika.

Podczas drukowania drobnych motywów należy dodać opóźniacza do farby - max 5%

Po dodaniu ES można rozwiązać problem zalewania farby, lecz nie powinno się przekraczać ilości 1% ponieważ ES zawiera silikon.

Do mycia pojemników na farbę, narzędzi, matryc, rakli itd. należy używać UR 3.

6. Bezpieczeństwo

Pigmenty użyte do produkcji tej farby spełniają normy EEC EN 71/część 3 odnośnie bezpieczeństwa zabawek - migracja specyficznych elementów. Wszystkimi kolorami można drukować na zabawkach.

Farby PP posiadają aktualną kartę bezpieczeństwa wg norm EC 91/155 i aktualną kartę charakterystyki substancji chemicznej wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, pozycja 1171).

Farby PP mają konsystencję pasty i bez dodatków na przykład łatwopalnego rozpuszczalnika nie obowiązują ich specjalne regulacje odnośnie farb z temperaturą od 21oC do 100oC.

Instrukcja ta została przygotowana na podstawie obecnego stanu wiedzy i dostępnych informacji. Przed użyciem farby powinno się sprawdzić, czy produkt ten pasuje do stosowanej technologii druku i materiału zadrukowywanego.