Primer P2

Aktywator powierzchni z polipropylenu

Pobierz ulotkę produktu: Pobierz ulotkę produktu jako plik PDF

1. Własności

Primer P2Primer P2 powoduje zwiększenie przyczepności farby do podłoża z polipropylenu.

Innymi metodami przygotowania polipropylenu pod zadruk są też - podgrzewanie i jonizowanie (CORONA) - można je stosować razem z Primerem 2. Primer nie polepsza przyczepności farby na podłoża z polietylenu.

2. Nanoszenie

Primer może być nanoszony na powierzchnię materiału przez:

  • natryskiwanie
  • zanurzanie
  • przecieranie
  • nanoszenie pędzlem

Przygotowania powierzchni nie trzeba wykonywać zaraz przed nadrukiem. Efekt polepszenia przyczepności po użyciu Primera pozostaje niezależnie od tego, czy będziemy nanosić farbę na drugi dzień, czy za tydzień.

Żeby polepszyć przyczepność farby do podłoża z polipropylenu, można także dodać Primera 2 do farby (ok. 10%) - jednak nie jest to metoda tak skuteczna ja na przykład przecieranie powierzchni przed nadrukiem.

Ważne:
Przed naniesieniem Primera usunąć ewentualne zanieczyszczenia powierzchni przedmiotu!

3. Zastosowanie

Po 5 - 10 minutach suszenia w temp. pokojowej można przedmiot zadrukować farbami:

  1. sitodrukowymi: Maraproxy Y, Marapur PU, Marapoly PY.
  2. tampondrukowymi: Tampapol TPY, Tampapur TPU.
  3. uniwersalną farbą do polipropylenu: Maraprop PP.

4. Bezpieczeństwo

Primer P2 posiada aktualną kartę chrakterystyki.

Temperatura zapłonu wynosi 23oC, temp. samozapłonu wynosi 500oC, dlatego produkt ten posiada klasę bezpieczeństwa pożarowego A 2.