Farba Tampapur TPU

Farba do tampondruku 2 komponentowa szybkoschnąca, odporna na chemikalia o bardzo wysokim połysku i dobrym kryciu.

Pobierz ulotkę produktu: Pobierz ulotkę produktu jako plik PDF

1. Zastosowanie

Obrazek farba PP

Farba TPU jest doskonałą farbą do druku na wstępnie przygotowanym polietylenie (PE) i polipropylenie (PP) oraz poliuretanie (PU), poliamidzie (PA), żywicach fenolowych i melaminowych, metalu anodowanym aluminium, powierzchniach lakierowanych, malowanych proszkowo, drewnie i szkle. Na szkło można nanosić tylko nadruki dekoracyjne ponieważ farba ta nie zapewnia dostatecznej wytrzymałości na mycie w zmywarkach.

Na poliacetalach (POM) jak Hostaform C lub Delrin satysfakcjonującą przyczepność uzyskuje się po podgrzaniu gorącym powietrzem (300-400*C) w ciągu 3-4 sekund.

Przed zadrukiem polipropylenu i polietylenu należy się upewnić, czy ich powierzchnia została wstępnie przygotowana na przykład płomieniowo lub Coroną.

Farba TPU wykazuje bardzo dobą przyczepność na przedmiotach o naprężeniu powierzchniowym 42-48 mN/m. Podczas zadruku polipropylenu dobrze jest zastosować również aktywator powierzchni – Primer P 2 w celu polepszenia przyczepności.

Wszystkie podane wyżej materiały mogą zawierać różne inne domieszki, najlepiej więc byłoby wykonać próbę przyczepności na pojedynczych egzemplarzach przed zadrukiem całej partii.

2. Przekrój stosowania

Farba TPU posiada ekstremalnie wysoką odporność mechaniczną i chemiczną po zadruku na przedmiotach wykonanych z termoplastów, PE, PP,  i metali.

3. Charakterytyka

Mieszanie

Przed drukowaniem należy do farby dodać utwardzacza H 1 lub H 2 w odpowiedniej ilości:

 • 4 części farby : 1 część utwardzacza
 • 3 części lakieru : 1 część utwardzacza

Czas efektywnego drukowania

W temperaturze pokojowej ( ok. 20oC) z utwardzaczem H 1 czas ten wynosi od 7-8 godzin, natomiast z utwardzaczem H 2 od 3-4 godzin. Wyższa temperatura skraca ten okres. Jeżeli natomiast zwiększymy czas pracy zmniejszy się przyczepność i odporność farby.

Schnięcie

Podczas schnięcia następuje chemiczna reakcja wiązania się farby z utwardzaczem, która może być przyspieszona przez zwiększenie temperatury. Przy temperaturze poniżej 15oC – składowania i druku – reakcja ta może nie nastąpić.

Czas schnięcia zależy również od głębokości kliszy, warunków schnięcia oraz użytych dodatków.

Typ wyschnięcia

Temp.

Czas H 1

Czas H 2

Można dotknąć

20*C

2 min

1 min

Można pakować

60*C

60 min

30 min

Ostateczne utwardzenie

20*C

7-10 dni

4-6 dni

Czas pracy

20*C

7-8 godzin

3-4 godziny

Odporność na blaknięcie

W farbie TPU są użyte tylko pigmenty o wysokiej odporności na blaknięcie. Odporność ta maleje wraz ze wzrostem grubości nakładanej farby oraz wzrostem dodatku białej farby lub pasty oraz laku bezbarwnego TPU 910.

Odporność na tarcie

Po odpowiednim zadrukowaniu i schnięciu farba posiada dużą odporność na ścieranie, zdrapywanie itp., oraz odporność na wiele produktów chemicznych, oleje, tłuszcze, rozpuszczalniki.

4. Kolory

Paleta  Kolorów – System TAMPACOLOR.

Wszystkie kolory można ze sobą mieszać, w programie MCM dostępne są gotowe receptury mieszania w systemie PANTONE, HKS, RAL i Marabu System 21.

Kolory metaliczne otrzymujemy poprzez wymieszanie laku bezbarwnego TPR 910 z odpowiednimi proszkami:

 • S 181 – aluminium
 • S 182 – złoto (gruby pigment)
 • S 183 – złoto (drobny pigment)
 • S 184 – stare złoto (ciemne)
 • S 186 – miedź
 • S 190 – aluminium o specjalnej odporności na ścieranie

Każdy wymieszany kolor musi być wykorzystany w ciągu 4 godzin i nie może być dłużej składowany.

5. Dodatki

 • Rozcieńczalniki:           
  • TPV
  • TPV 2 – szybki rozcieńczalnik
 • Utwardzacze: 
  • H 1
  •  H 2 – szybki utwardzacz
 • Opóźniacz:
  • SV 1
  • VP – opóźniacz w paście
 • Produkty matujące: MP – proszek matujący (3-5%)
 • Pasta antystatyczna: AP
 • Pasta biała kryjąca: OP 170 (max 15%)
 • Primer: P2
 • Czyszczenie: UR 3
 • Modyfikator druku: ES – max 1%

Aby uzyskać optymalną konsystencję farby należy do niej dodać 5-15% rozcieńczalnika.

Po dodaniu ES można rozwiązać problem zalewania farby, lecz nie powinno się przekraczać ilości 1% ponieważ ES zawiera silikon.

Do mycia pojemników na farbę, narzędzi, matryc, rakli itd. należy używać UR 3.

6. Bezpieczeństwo

Pigmenty użyte do produkcji tej farby spełniają normy EEC EN 71/część 3 odnośnie bezpieczeństwa zabawek – migracja specyficznych elementów. Wszystkimi kolorami można drukować na zabawkach.

Farby TPU posiadają aktualną kartę bezpieczeństwa wg norm EC 91/155  i aktualną kartę charakterystyki substancji chemicznej wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz.U.Nr 140, pozycja.1171)…

Farby TPU mają konsystencję pasty i bez dodatków na przykład łatwopalnego rozpuszczalnika nie obowiązują ich specjalne regulacje odnośnie farb z temperaturą zapłonu od 21oC do 100oC.

Instrukcja ta została przygotowana na podstawie obecnego stanu wiedzy i dostępnych informacji. Przed użyciem farby powinno się sprawdzić, czy produkt ten pasuje do stosowanej technologii druku i materiału zadrukowanego.